ארבעת הבנים: "שאינו יודע לשאול"

מתוך ההגדה: ארבעת הבנים, "שאינו יודע לשאול"

זמינות: אין במלאי

כתב וצייר: נתן בן אבהרם שפיירא מברעסלא
כתב יד בדיו, צבעי מים וגואש על נייר. כתיבה אשכנזית מרובעת, בניקוד.

Recurring Profile