מפת חלוקת ארץ ישראל לגבולותיה

חלוקת ארץ ישראל לגבולות, הועתק מהמאור הגאון הגדול החסיד המפורסם מרנן ורבנן מוה' אליהו מק"ק מווילנא הבירה. כתב יד, תחילת המאה ה-19.
1
120.00 ₪
2
120.00 ₪

זמינות: במלאי

מפת א"י מכוונת למזרח, מציגה את מסלול יציאת מצרים. מצוינים שמות השבטים ומצוינים גם אתרים משמעותיים, ממלכת עוג בבשן וכו'.

Recurring Profile