מפת התלתן

"העולם כולו בצורת עלה תלתן, סימלה של עירי האהובה האנובר" מאת בונטינג.
הודפס בהלמשטדט, 1585. דפוס וצביעת יד.
1
120.00 ₪
2
120.00 ₪

זמינות: במלאי

ירושלים כטבור העולם, מוצגת במרכז המפה, בין שלוש היבשות. "אמריקה העולם החדש" מוצגת למטה משמאל.

Recurring Profile